Výzva pokoje

Srdečné vás zveme k pětidenní výzvě nazvané
„Jak zůstávat v Božím pokoji“!
Ježíš řekl: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“
(Jan 14,27). 
Toto sice víme, ale přesto je někdy těžké si pokoj udržet.
Hany a Jeannie Soryal se s vámi v pětidenním video kurzu podělí o praktické tipy, jak zůstávat v pokoji i uprostřed pandemie a složitých životních okolností.
Každé video má buď české nebo slovenské titulky – pokud se vám nezobrazí automaticky, zapněte si je podle tohoto návodu: