Kreativní tým

Nedílnou součástí naší práce je činnost kreativního týmu.
Ten na základě duchovního rozlišení pořádá za pomoci dalších bratří a sester veřejné akce v různých místech České republiky (povětšinou v Praze). Mají na srdci prokazovat lásku a milosrdenství a mluvit jazykem, který se dotýká lidských srdcí. Ježíš mluvil v podobenstvích a kreativní tým sdílí evangelium skrze umění – tanec, scénky, obrazy, poezie, hudba a písně jsou prostředky, které hovoří přirozenou formou.

Vizí týmu je změna duchovní atmosféry daného místa skrze prostředky duchovního boje, ke kterému jsme vyzýváni v Efezským 6. Touží, aby nejen český národ, ale národy Evropy vstoupily do svého určení a ujali se svého dědictví.
V rámci služby také podporují ostatní služebníky či národy.  

V roce 2021 tým realizoval tyto akce nebo se jich spoluúčastnil:

26. února. – Pražský hrad; 2. dubna  Pražský hrad; 16. května – Šavuot; 21. června  Staroměstské náměstí;  30. června  Česká Lípa – v rámci Awakening Česká Lípa;  7.-11.  srpna  Brusel, spolupráce se sborem ADV, který vede Toni Silasi; 20. – 26. srpna  Polsko – zúčastnili se školy uctívání, kterou vede Peter Plecha, Boží sláva, pro český tým zejména proklamace  spojení armád, povstání Kristovy nevěsty z národů;  12. – 15. srpna  Herrnhut; 5. září  Bratislava – Deň D na téma Píseň písní na Bratislavském hradě; 17. a 18. září  Národní svolání Dědictví; 14., 16 a 17. listopadu – Můstek; 21. prosince – Staroměstské náměstí – Světlo světa. 

Jsme za jejich činnost moc vděční.
Náklady na jednu akci se pohybují okolo 20 000 Kč. Pokud byste se na činnosti tohoto týmu chtěli podílet modlitbou, praktickou pomocí nebo finančně, budeme moc vděčni. Pro modlitební a praktickou pomoc nás kontaktujte na našem e mailu ceskojenovyden@gmail.com.
Finanční dary můžete zaslat na náš účet 2201807934/2010 s variabilním symbolem 3.