Kniha SVODODA BÝT SÁM SEBOU

06.06.2024

Máme radost, protože se nám podařilo vydat v českém překladu knížku SVOBODA BÝT SÁM SEBOU (Žij podle toho, jak Tě Bůh utvořil) od Elizabeth a Sylvie Gunter.

Knihu si můžete objednat přes krátký formulář ZDE.
Cena 100 Kč, poštovné a balné 50 Kč
(do 2 zaslaných výtisků, nad 2 výtisky dohodou)

Kniha je velmi praktická a nabízí pohled na to, jak nás Bůh obdaroval na základě veršů v Římanům 12, 9-8: "Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně.". Najdete v ní "test", který Vám pomůže zjistit, jaký je Váš hlavní motivační dar, a také ukázky jednotlivých darů na biblických postavách a fiktivních rozhovorech s nimi. Cílem knihy je lépe si uvědomit, jak nás Bůh stvořil, a naučit se žít z plnosti toho, kým opravdu jsme.

Zde je shrnutí obsahu knihy od autorek:

Každý z nás nosí v srdci sny, které se zdají být příliš velké či nedosažitelné. Usilovat o ně může přinést velký zisk, ale také velkou ztrátu a bolest. A tak často nevědomky stavíme zdi a snažíme se své sny zkrotit jako divokou řeku, jejíž sílu lze ovládnout jen stěží. Na cestě životem narážíme na strach, očekávání druhých a odmítnutí, což nás vede k tomu, že občas tu a tam nenápadně přidáme pár cihel, až se jednoho dne probudíme a zjistíme, že jsme si zazdili přístup ke svému vlastnímu srdci. Už nežijeme ze svého pravého já.

Stvořitel, milující Umělec, který nás tak dobře utkal v lůně naší matky, touží po tom, abychom objevili, jak úžasným mistrovským dílem jsme. Chce, abychom poznali radost, jakou přináší život z plnosti toho, co do nás vložil. Tato cesta vyžaduje, abychom si udělali čas na upřímné zkoumání svého příběhu. Bude třeba, abychom odkryli některé jeho vrstvy, a dostali se tak skrz to, co děláme, až k tomu, proč to děláme. Pravou svobodu objevíme tehdy, když se přestaneme snažit zapadnout do představ všech okolo a staneme se přesně tím, čím nás Bůh stvořil – jedinečným uměleckým dílem.

O autorkách

Touhou Elizabeth Gunter je pomoci lidem porozumět tomu, jak jedinečně jsou stvořeni, žít v plnosti oživeného srdce a vstupovat do stále větší svobody. Společně se svou matkou, Sylvií Gunter, pořádají konference pro ženy nazvané Ruach Journey, kde vyučují o tom, jak plně žít z našeho ducha, duše a těla v úzkém propojení s Otcem, Synem a Duchem svatým. Je absolventkou Auburn University a Dallaského teologického semináře.

Sylvia Gunter usiluje o to, aby znala Boha stále blíže, milovala ho více, radovala se z jeho přítomnosti, nacházela v něm spokojenost a byla jím ustavičně proměňována. K užšímu vztahu s Bohem také s radostí povzbuzuje druhé. Napsala několik desítek knih a její modlitební průvodci povzbuzují a posilují věřící již ve 150 národech.