Národní svolání 2021 - Dědictví

Předprodej akce

Srdečně vás zveme, abychom se společně postavili před Boha Otce u příležitosti 400 letého výročí popravy 27 českých pánů.
Vnímáme, že je čas vykoupení z tohoto i všech dalších traumat a že Hospodin chce dovršit naše uzdravení, abychom mohli dobře spravovat národní dědictví, které nám svěřil.

Tématem je dědictví, protože jak je zřejmé například z příběhu o marnotratném synu, který  po svém návratu domů dostal od Otce prsten, plášť a obuv – pokud jsme Božími dětmi, Bůh má věci, které nám chce svěřit. Toužíme se tedy jako synové a dcery postavit před Jeho tvář a přijmout to, co nám jako jednotlivcům i národu dává. Zaměříme se také na uzdravení vztahu k autoritám a naši schopnost být správnou autoritou.

Národní tým má připraven hrubý obrys setkání, ale v průběhu akce je naší prioritou naslouchat Bohu a dělat to, co nám říká. Nejedná se o klasickou konferenci nebo vyučovací akci, ale o setkání všech, kteří jsou ochotni postavit se před Pána, hledat jeho tvář v uctívání a nechat se vést jeho Duchem. 
Proto je daný jenom začátek akce, což je pátek 17. 9. 2021 17:00. Konec není pevně určený – nejpozději ve 24:00, ale samozřejmě má každý svobodu odejít, jak bude potřebovat. Začátek sobotního programu bude oznámen v pátek večer a na našich médiích (Facebookhttps://www.jenovyden.cz/). Konec v sobotu opět do 24:00.

Novinkou na letošní rok je program pro děti od cca 5 let (rodiče jsou za své děti zodpovědní v průběhu celé akce) a místnost pro rodiče s malými dětmi, kde bude možnost sledovat zvuk z hlavního sálu.
Čekají vás také mnohá milá překvapení.

Těšíme se na Vás v Národním domě Vinohrady v pátek 17.9. 2021 od 17:00.

Osobní pozvání od Hanyho Soryala

Je NOVÝ DEN! Vyhlásil Ježíš v prorockém snu, který mi dal na jaře 2017.
Od té doby sdílím toto poselství naděje s každým křesťanem v České republice, ke kterému se mi podařilo dostat.


Na základě toho povstal v národě ostatek lidu, který se staví do mezery a funguje jako panty dveří, díky kterým může Bůh změnit běh dějin Česka. 


Minulý podzim jsme se sešli jako JEDNA rodina – Boží rodina – společně katolíci a protestanté z různých církví, ze všech koutů národa. Spojili jsme svá srdce, abychom se postavili před Boha, našeho Otce, za celý národ.  Bojovali jsme za to, aby Bůh nenechal náš národ jako sirotka, ale vykoupil ho. Abychom byli národem, který by byl hoden nazývat se dědictvím našeho Pána Ježíše Krista.
Bůh vyslyšel naše prosby! Bůh Otec prohlašuje, že je v Česku DOMA. Tatínek je doma!
Srdečně vás jménem národního týmu zvu, abyste se přidali k
vaší duchovní rodině, která je ochotná postavit se před Boha, našeho Otce a zápasit o dědictví synů a dcer. Náleží vám Hospodinovo dědictví a v duchu Kristova synovství se o něj společně přihlásíme. Už toho bylo dost. Česko jako národ už není sirotkem. Pokud už nejsme sirotci, je čas přijmout dědictví.

Nejedná se o konferenci nebo vystoupení jednoho člověka.
Nejde o seminář nebo vyučování.
Zveme vás na národní svolání/shromáždění pro všechny, kteří milují Boha a následují Ježíše, aby se postavili před Bohem, naším Otcem, a napravili s ním škody napáchané na Česku před 400 lety. Pokud chceš od Boha přijmout požehnání a dědictví, přidej se. Přijď takový, jaký jsi – nedokonalý a se spoustou problémů, stejně jako my všichni – jeho synové a dcery.
Přijď a postav se s námi před Boha nejen proto, abys přijal požehnání pro sebe osobně, ale také proto, abys viděl zrození nového dne a NOVÉHO ČESKA. Nacházíme se v historickém období. Nikdy předtím ani nikdy potom nenastane tento příhodný čas “Kairos” 400 letého výročí, kdy může dojít k vykoupení historie a začíná se psát nová kniha.

Zúčastni se této historické chvíle a buď s námi, když začneme psát první kapitolu nového Česka, ve kterém budou žít následující generace.

 

Je nový den!
Je nové Česko!


Hany Soryal, jménem národního týmu

Během svolání bude zajištěn program pro děti od cca 5ti let.
Rodiče jsou za své děti zodpovědní v průběhu celé akce.

Začátek je v pátek 17:00, konec není pevně daný – nejpozději ve 24:00. Začátek sobotního programu bude oznámen v pátek večer a na našich médiích (FacebookYouTube).
Konec v sobotu opět do 24:00.

Berte prosím na vědomí, že v prostorách není možné konzumovat vlastní jídlo. V okolí je k dispozici mnoho restaurací a obchodů.
O své dědictví se přihásíme v krásných prostorách Národního domu na Vinohradech.  Připravujeme pro vás i mnohá překvapení.