Slide Domů Svolání Pojďte s námi Minulá svolání Kontakty Je nový den!
menu
close
Svolání Pojďte s námi Kdo jsme Minulá svolání Kontakt Domů

18.–19. 9. Praha 18. 9. – 19. 9. 2020 Národní svolání Svolání nejsou konference.
Nescházíme se kvůli známým řečníkům, není to školení k našemu vzdělání. Nemáme jiný program, než sloužit Pánu a následovat vedení Ducha Svatého.
Více informací keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right
7.–9. 2. Brno 7. – 9. 2. 2020 Škola nového dne Jak být veden Duchem Svatým?

Formační přednášky a workshopy pod vedením Hanyho Soryala.
Více informací
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right
Dalsi 30. 4. – 17. 5. 2020
Česko, je nový den! Brno, Jihlava, Zlín, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Praha
Více informací keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right
Nadcházející události

Slide Více informací Zodpovědností a výsadou Božího lidu je přinést do národa uzdravení, obnovu a proměnu.
Věříme, že přišel čas, kdy Pán chce navštívit náš národ. Pro Českou Republiku nastal nový den!

Nacházíme se v Božím čase Pánova Kairosu.

Jako národní rodina sloužících vedoucích odhodlaně připravujeme Česko k tomu, aby se stalo národem, který bude hoden nazvat se dědictvím našeho Pána Ježíše Krista, a také SPOLEČNĚ vstupujeme do Božího zaslíbení toho, že „je nový den“.
Vize nového dne pro český národ Kdo jsme

Slide Není to konference. Nescházíme se kvůli známým řečníkům, není to ani školení k našemu vlastnímu vzdělání. Nemáme žádný jiný program než sloužit Pánu a následovat vedení Ducha Svatého. Nechceme Boha vtěsnat do našeho programu, ale chceme Ho uctívat tak dlouho, dokud nás nepropustí nebo k nám nepromluví.
Je to volání, abychom se kvůli Česku společně setkali v Boží přítomnosti ve svatém shromáždění podle Joela 2 a podle setkání v Antiochii ve Skutcích apoštolů 13.
Více informací
Co je svolání? Svolání

Slide Jak se mohu přidat k Novému dni? Toto je otázka, kterou slyšíme velmi často. Jednoduchá odpověď zní: není to možné. Pokud se Bůh už dotkl vašeho srdce a vnímáte, že do Česka přichází nový den, už jste součástí rodiny Nového dne. Není potřeba vyplňovat žádnou přihlášku. Neplatí se žádné členské příspěvky. Nemusíte projít žádným pohovorem. Pokud se vás Bůh dotýká a vidíte přicházet nový den, pak jste členem rodiny, která v tento nový den věří.

Pokud je vaše srdce dotčeno a pokud hluboko v sobě vnímáte, že byste se k nám chtěli připojit, přihlašte se zde k odběru zpráv, aby vám neunikly informace o našich regionálních, národních a rodinných setkáních, aktivitách a další novinky.

Pokud jste vedoucí, přímluvce nebo tvůrčí člověk a chtěl byste se k nám připojit v této roli, pošlete nám email na ceskojenovyden@gmail.com.
Pojďte s námi Nový den

Slide Řádová sestra s praporem Minulá svolání Prohlédnout si Více fotografií

Slide play_arrow Minulá svolání Prohlédnout si Všechna svolání close

Slide Kontakty Buďme
v kontaktu
Kontakt +420 776 551 363 (Eva)
ceskojenovyden@gmail.com
Zasej finančně Bankovní účet: 4052394003/0800
IBAN – CZ03 0800 0000 0040 52394003

Slide © Copyright 2020