NAŠE NÁRODNÍ RODINA

Proč rodina?

Když se sejde Boží vůle, načasování a způsob uskutečnění, nastane čas na naplnění Božích slibů pro náš národ.
Boží vůlí je nový den pro Česko.
Boží načasování přišlo skrze 400 leté výročí bitvy na Bílé Hoře. Jedná se o čas Kairos – příhodný čas.
Božím způsobem je jít společně jako rodina.

Proč fungujeme jako rodina?
Rodina je nejvyšší jednotkou duchovní autority. Ježíš nás učil modlit se „Otče náš“. Jsme synové a dcery. Jsme Kristovou nevěstou. Dědíme jakožto synové a přístup k Božímu srdci máme jakožto Kristova nevěsta. Všechny tyto obrazy ukazují, že Bůh si přeje jednat skrze rodinu.

Rodina znamená, že jsme jejími členy i přesto, že nezastáváme žádnou konkrétní funkci. Toto je velmi důležité, protože jednou z hlavních věcí, která visí jako mrak nad Českem, je srdce sirotka. Synové a dcery nepotřebují zastávat žádné funkce pro to, aby patřili do rodiny. Nikdo tě nemůže zbavit synovství kvůli tomu, že jsi nevykonal určitou funkci.

V rodině k sobě navzájem přistupujeme s láskou a nebojíme se o své srdce, protože známe lásku našeho nebeského Otce. Nežárlíme na své sourozence, protože jejich úspěch je i naším úspěchem. Jejich vítězství je společné vítězství. Jejich povýšení je i naše povýšení. Bůh nemá omezený počet darů a požehnání – chce jimi zahrnout všechny své děti. Nepotřebujeme být v určité pozici, abychom je dostali. Od Boha přijímáme jako děti, ne jako ti, kdo zastávají nějakou pozici nebo funkci.

V rodině se navzájem neporovnáváme a nepoměřujeme, zda máme stejnou hodnotu nebo cenu. Víme, že každý z nás má v Otcově srdci jedinečné místo a vnímáme se navzájem skrze vědomí této rovnocennosti. Bůh je dobrý a má dobré věci pro všechny své děti. Každý z nás je Kristovým spoludědicem a má podíl na Duchu svatém. Každý člověk má něco, co je potřebné pro Kristovo tělo, a společně žijeme v jeho domě.  Když jsme naplno tím, kým nás Bůh učinil, mají z toho prospěch všichni. Rodině se pak dobře daří a každý její člen žije v tom, co pro něj Bůh připravil. V rodině se navzájem povzbuzujeme a budujeme se, abychom dorostli do toho, kým jsme a kým máme být. Zavazujeme se k tomu jít společně jako rodina, navzájem se pozvedat a rozněcovat v každém člověku velikost a skvělost, kterou do něj Bůh vložil.

Naše národní rodina

Bůh vyhlásil nad Českem Nový den a přivedl na svět národní rodinu, která je složená z členů napříč denominacemi, generacemi a představuje regiony celé země. Je v ní zastoupeno mnoho vedoucích služeb, pastorů, přímluvců, kreativních uctívačů, umělců, politických představitelů, podnikatelů, matek, otců, prarodičů, dětí, mladých i starších, kteří všichni milují Boha a jeho rodinu.

Toto je rodina — nejde o službu, církev nebo síť. Rodina je postavená na důvěrných vztazích, lásce, zranitelnosti, opravdovém přátelství a vztazích mezi bratry a sestrami, kteří mají opravdový zájem jeden o druhého a o vše, co se týká jejich nebeského Otce. Být rodinou znamená být schopni jít společně na úrovni srdce ve vzájemné zranitelnosti, cti, odpuštění, trpělivosti, pochopení a laskavosti vůči druhým. Rodina není založená na transakci, výkonu nebo funkci. Stojí na tom, že věříme o druhých jen tomu nejlepšímu a společně věříme v nemožné. V rodině je místo pro každého i pro různé dary a povolání.

Jako národní rodina sloužících vedoucích odhodlaně připravujeme Česko k tomu, aby se stalo národem, který bude hoden nazvat se dědictvím našeho Pána Ježíše Krista, a také SPOLEČNĚ vstupujeme do Božího zaslíbení toho, že „je nový den“. V odpovědi na toto prohlášení nám pro nový den hoří srdce a chceme do něj vstoupit tím, že připravíme Pánu v národu cestu a budeme usilovat o uzdravení srdce Česka. 

Pokud je vaše srdce dotčeno a pokud hluboko v sobě vnímáte, že byste se k nám chtěli připojit, přihlašte se zde k odběru zpráv, aby vám neunikly informace o našich regionálních, národních a rodinných setkáních, aktivitách a další novinky.

Pokud jste vedoucí, přímluvce nebo tvůrčí člověk a chtěl byste se k nám připojit v této roli, pošlete nám email na ceskojenovyden@gmail.com.