NAŠE NÁRODNÍ RODINA

Proč rodina?
Když se sejde Boží vůle, načasování a způsob uskutečnění, nastane čas na naplnění Božích slibů pro náš národ.
Boží vůlí je nový den pro Česko.
Boží načasování přišlo skrze 400 leté výročí bitvy na Bílé Hoře a popravy 27 českých pánů. Jedná se o čas Kairos – příhodný čas.
Božím způsobem je jít společně jako rodina.
Proč fungujeme jako rodina?
Rodina je nejvyšší jednotkou duchovní autority. Ježíš nás učil modlit se „Otče náš“. Jsme synové a dcery. Jsme Kristovou nevěstou. Dědíme jakožto synové a přístup k Božímu srdci máme jakožto Kristova nevěsta. Všechny tyto obrazy ukazují, že Bůh si přeje jednat skrze rodinu.
Rodina znamená, že jsme jejími členy i přesto, že nezastáváme žádnou konkrétní funkci. Toto je velmi důležité, protože jednou z hlavních věcí, která visí jako mrak nad Českem, je srdce sirotka. Synové a dcery nepotřebují zastávat žádné funkce pro to, aby patřili do rodiny. Nikdo tě nemůže zbavit synovství kvůli tomu, že jsi nevykonal určitou funkci.
V rodině k sobě navzájem přistupujeme s láskou a nebojíme se o své srdce, protože známe lásku našeho nebeského Otce. Nežárlíme na své sourozence, protože jejich úspěch je i naším úspěchem. Jejich vítězství je společné vítězství. Jejich povýšení je i naše povýšení. Bůh nemá omezený počet darů a požehnání – chce jimi zahrnout všechny své děti. Nepotřebujeme být v určité pozici, abychom je dostali. Od Boha přijímáme jako děti, ne jako ti, kdo zastávají nějakou pozici nebo funkci.
V rodině se navzájem neporovnáváme a nepoměřujeme, zda máme stejnou hodnotu nebo cenu. Víme, že každý z nás má v Otcově srdci jedinečné místo a vnímáme se navzájem skrze vědomí této rovnocennosti. Bůh je dobrý a má dobré věci pro všechny své děti. Každý z nás je Kristovým spoludědicem a má podíl na Duchu svatém. Každý člověk má něco, co je potřebné pro Kristovo tělo, a společně žijeme v jeho domě.  Když jsme naplno tím, kým nás Bůh učinil, mají z toho prospěch všichni. Rodině se pak dobře daří a každý její člen žije v tom, co pro něj Bůh připravil. V rodině se navzájem povzbuzujeme a budujeme se, abychom dorostli do toho, kým jsme a kým máme být. Zavazujeme se k tomu jít společně jako rodina, navzájem se pozvedat a rozněcovat v každém člověku velikost a skvělost, kterou do něj Bůh vložil.
Naše národní rodina
Bůh vyhlásil nad Českem Nový den a přivedl na svět národní rodinu, která je složená z členů napříč denominacemi, generacemi a představuje regiony celé země. Je v ní zastoupeno mnoho vedoucích služeb, pastorů, přímluvců, kreativních uctívačů, umělců, politických představitelů, podnikatelů, matek, otců, prarodičů, dětí, mladých i starších, kteří všichni milují Boha a jeho rodinu.
Toto je rodina — nejde o službu, církev nebo síť. Rodina je postavená na důvěrných vztazích, lásce, zranitelnosti, opravdovém přátelství a vztazích mezi bratry a sestrami, kteří mají opravdový zájem jeden o druhého a o vše, co se týká jejich nebeského Otce. Být rodinou znamená být schopni jít společně na úrovni srdce ve vzájemné zranitelnosti, cti, odpuštění, trpělivosti, pochopení a laskavosti vůči druhým. Rodina není založená na transakci, výkonu nebo funkci. Stojí na tom, že věříme o druhých jen tomu nejlepšímu a společně věříme v „nemožné“. V rodině je místo pro každého i pro různé dary a povolání.
Jako národní rodina sloužících vedoucích odhodlaně připravujeme Česko k tomu, aby se stalo národem, který bude hoden nazvat se dědictvím našeho Pána Ježíše Krista, a také SPOLEČNĚ vstupujeme do Božího zaslíbení toho, že „je nový den“. V odpovědi na toto prohlášení nám pro nový den hoří srdce a chceme do něj vstoupit tím, že připravíme Pánu v národu cestu a budeme usilovat o uzdravení srdce Česka. 
Pokud je vaše srdce dotčeno a pokud hluboko v sobě vnímáte, že byste se k nám chtěli připojit, přihlašte se zde k odběru zpráv, aby vám neunikly informace o našich regionálních, národních a rodinných setkáních, aktivitách a další novinky.
Pokud jste vedoucí, přímluvce nebo tvůrčí člověk a chtěl byste se k nám připojit v této roli, pošlete nám email na ceskojenovyden@gmail.com.