ŠKOLA NOVÉHO DNE
Nové základy
7. – 9. 2. 2020

Registrace: https://forms.gle/Eon2wYs6ZaDTRFCX9

KDY:

Pátek, 7. února 2020

17:00 registrace

18:00 zahájení

22:00 přibližný konec

Sobota, 8. února 2020

9:00 zahájení dne

přestávka na oběd (není stanoven přesný čas)

22:00 přibližný konec

Neděle, 9. února

10:30 zahájení dne

přestávka na oběd (není stanoven přesný čas)

20:00 přibližný konec

KDE:

Církev Slovo života, Nové Sady 37, Brno

ZA KOLIK?

Dospělí (osoby nad 15 let): 350 Kč

Děti zdarma.

Poplatek zahrnuje vyučování, účast na workshopech a cvičeních, administrativní poplatek a drobné občerstvení během přestávek.

Platba v hotovosti na místě.

Ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami.

 

PRO KOHO?
Chcete se posunout na vyšší úroveň ve svém podnikání, osobním životě, vztazích…?
Vnímáte, že jste zaseklí na jednom místě?
Potřebujete jasně vidět, jak naplnit své poslání?
Toužíte po průlomu?
Osobně neřešíte nic zásadního, ale toužíte vidět průlom v národě?
Jste hladoví?

 

PŘIJĎTE!
Pojďme společně růst od slávy k slávě a od síly k síle!
Položme dobré základy pro přicházející desetiletí!
Registrace zde.

PROČ?
Duch svatý pozval Česko do nového dne. Zve nás do něčeho, co se může potenciálně stát, ale nestane se to nevyhnutelně. Každé prorocké slovo znamená nabídku ke spolupráci s Bohem a výzvu k duchovní a praktické cestě, během níž dochází k naší proměně.
Je to proces, který Pavel popsal v Římanům 12,2 a nazval ho proměnou smýšlení. V původním znění se ale setkáme se slovem „metamorfóza“ – je to stejné slovo, které bylo použito k popisu toho, co se stalo s Ježíšem na hoře proměnění (viz Matouš 17,2).

Jak můžeme takovou proměnu zakusit? Pavel nám říká, že k ní dojdeme tím, že změníme své přemýšlení – své nastavení mysli. Co tím získáme? Nabudeme schopnost poznat Boží dobrou, náležitou a dokonalou vůli pro nás a posuneme se na vyšší úroveň slávy (2. Korintským 3,18)!

Když se většina z nás stala křesťany, byli jsme vyučováni v tom, co NEdělat, abychom žili „dobrý“ křesťanský život. Nebyli jsme ale vyučeni v tom, jak proměnit své smýšlení – svou mysl – abychom zakusili tuto metamorfózu, o které Písmo mluví.

Ve ŠKOLE NOVÉHO DNE se zaměříme na proces duchovní proměny tak, že se podíváme na časté omezující způsoby přemýšlení, které mnohým zabraňují v tom, aby byli proměněni a vstoupili do vyšší úrovně slávy ve svém životě v Duchu.

Na škole zjistíte:
– Jak vnímat Boha skrze své smysly, emoce a tělo.
– Jak chodit s Bohem bez svázanosti stresem, strachem a úzkostí.
– Jak se zbavit myšlení chudoby.
– Jak se zbavit falešného náboženství a žít jako Ježíš, který říkal a dělal pouze to, co viděl u svého Otce.
– Jak se vymanit z područí sirotčího srdce.
– Jak být uzdraveni z odmítnutí a opuštění a stát se vůči nim imunní.
– Jak porazit strach z člověka a podvědomé návyky, které jsme si vytvořili, abychom se zalíbili lidem.
– Jak se povznést nad to, když nás někdo urazí a jak se stát „neurazitelnými“.
– Jak odstranit vládu a zastrašování ducha Jezábel.
– Jak zabránit zradě, kterou přináší Absolonův duch.
– Jak nepodlehnout politickému Herodovu duchu.
– Jak se zbavit ducha nezákonnosti a vzpoury.
– Jak obnovit vztahy a důvěru.
– Jak být schopni dělat rozhodnutí založená na nebeském zjevení a moudrosti a ne na odhadování situace, strachu nebo podezření.
– Jak zakusit bezpodmínečnou lásku a přijetí našeho nebeského Otce.
– Jak nepřijít o své povzbuzení, když čelíme opozici a krizím.
– Naučíme se porozumět snům na základě jednoduché metodologie založené na Bibli.
– Jak rozvinout ducha proroctví.
– Jak rozvinout dar rozlišování.
– Jak rozvinout dar slova poznání.
– Jak vybudovat kulturu důvěry, cti a transparentnosti.
– Jak založit manželství a rodinu na neotřesitelných základech.
– A mnoho dalšího

Toto je výběr z témat, kterým bychom se ve ŠKOLE NOVÉHO DNE chtěli během několika víkendů věnovat. (Je jich příliš mnoho na to, abychom se se všemi vypořádali za dva dny).

Jednotlivá témata budou probírána tak, jak povede Duch svatý.

Víkendový kurz bude tvořen z přibližně 50 % praktickými aktivitami, workshopy a cvičeními, které mají za úkol aktivovat vaši schopnost vidět a slyšet od Ducha svatého a rozpoznat působení nebeského Otce vedoucí k odstranění omezujících přesvědčení a způsobů přemýšlení. Dalších 50 % bude vyplněno ilustracemi, podrobnými biblickými výklady, osobními příběhy a zodpovídáním dotazů.

Připravme se na NOVÝ DEN!