Aktuality

Informace o současných, nedávných a chystaných akcích a projektech.


Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří... Deu 8,7