Aktuality

Informace o současných, nedávných a chystaných akcích a projektech.

Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří... Deu 8,7

O víkendech 19. a 20. 5 a 26. a 27. 5. jsme měli tu výsadu přijmout praktické vyučování od Sharon a Martina Van Hornových na téma žehnání a toho, jak nás Bůh stvořil - ducha, duši a tělo (s tím, že jsme se zaměřili na ducha). Byl to úžasný čas.