Aktuální akce a projekty

Mezinárodní modlitební výzva v době napjaté válečné situace

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás pozvali k zapojení se k mezinárodní modlitební výzvy u příležitosti smutného výročí začátku války na Ukrajině.

Bůh skupině prorockých strážců a přímluvců ukázal skrze sen a verš z Přísloví 22,10: Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba, že jedním z kořenů konfliktu je pokračující výsměch a zesměšňování mezi jednotlivci i národy. Proto se rozhodli zorganizovat mezi 18.2. - 24.2. (výročí zahájení války) modlitební řetěz.
Zaměření modliteb je na pokání za tyto postoje a modlitby za smíření. Modleme se nejen za vyhnání posměvače, ale také za zralá diplomatická jednání prostá nadřazenosti a pohrdání.

Dostupné časy pro modlitby najdete na těchto webových stránkách. Klikněte na políčko příslušného času a napište své jméno. V tomto vyhrazeném čase se pak můžete modlit sami nebo s ostatními.

Další podrobnosti o modlitebním řetězci najdete v tomto dokumentu. Můžete ho také sdílet s ostatními přímluvci po celém světě - přikládáme ho proto v tříjazyčné verzi v českém, anglickém a ruském jazyce.