Lidé, kteří později vytvořili hnutí Česko, je nový den se začali propojovat v roce 2018; zapsaným spolkem je hnutí od roku 2020. Věříme, že Česká republika se nachází v období, kdy může dojít ke změně duchovní atmosféry a k přijetí nové svobody, radosti a uvolnění,
a svou činností tuto zprávu a naději šíříme.

O tom, co už máme za sebou, se více dozvíte zde: