Začalo to snem od Boha, že pro Česko začíná nový den - nové období, do kterého můžeme vstoupit. Tento sen nám Bůh poslal skrze skrze Hanyho Soryala, člověka, kterému nebeský Otec položil na srdce Česko a Slovensko. Sedm let věrně nesl zvěst o novém čase milosti pro naše země. 
Více o něm a naší společné cestě se dočtete zde. 

Na základě této zprávy došlo k propojení lidí z různých denominací a částí naší země, kteří se spojili v hnutí Česko, je nový den.