V rámci Česko, je nový den působí už čtvrtý rok tým přímluvců
s názvem Strážci Nového dne.

Tým se v průběhu tohoto období početně a personálně obnovoval. Setkáváme se pravidelně jednou týdně k modlitbám na zoomu, příležitostně i osobně. Máme mezi sebou skvělé vztahy, pomáháme si navzájem, máme zájem jeden o druhého.
Toto klima blízkých, důvěrných a bratrských vztahů působí pevnost a moc této skupiny.

Náplní naší práce je strážení jednotlivců a vedoucích ČJND. Aktivně jsem působili na každém proběhlém svolání. V současné době nás Pán posunul k přímluvám v oblasti vlády a národa i národů a v rámci naší skupiny tedy působí přímluvci na národní a mezinárodní úrovni. Bůh nám dává poznat své srdce pro národy a vnímáme, že toto porozumění je součástí našeho národního dědictví. Snažíme se také budovat spolupráci se slovenskými přímluvci, naší bratrskou komorou obnoveného srdce Evropy. 

Chápeme, že Pán v tomto národě uchoval strážnou službu jako vzácný poklad, národní rodinné stříbro. Navazujeme na práci a službu mnohých vzácných předků, kteří se modlili za národy a šli k nim s dobrou zprávou o Božím Synu a Jeho spáse. Vnímáme, že jsme hrdými pokračovateli tohoto dědictví.

V roce 2022 mnozí členové našeho týmu také pracují jako vedoucí a lektoři Národní školy strážců, která je místem vzdělávání strážců a přímluvců. Vnímáme, že Pán v tomto čase pozvedá strážnou službu, hledá muže a ženy kteří s Ním budou strážit naši zemi a přimlouvat se v duchu synovství. Škola má také za cíl propojení a strážců a skupin v národě. Pro efektivitu strážení se potřebujeme znát a spolupracovat.


Učíme se také rozlišovat Pánem poslaná zjevení a správně je zpracovat a aplikovat. K tomu má sloužit i efektivní sběr zjevení. Na tomto projektu pracujeme s mnohými sourozenci napříč denominacemi. Věříme, že tato spolupráce je jeden z plodů, které nese Nový den.

 
Bůh je úžasný, koná mnohé v naší zemi velké dílo , máme výsadu to vidět, být u toho a spolupracovat s Ním.

Eva Václavíková, vedoucí týmu  

Žehnáme Vám všem ve Jménu Ježíše Krista.
Ať jsou požehnány Vaše srdce,
Vaše duše,
Vaše rodiny, Vaše vcházení
a vycházení, práce a plody Vašeho života. Ať dobrý Bůh milostivě žehná našemu národu, aby věšel
do dědictví
a poznání
své identity
a naplnil
Boží plány.