Apoštolsko - prorocká služba národům - proběhlé akce


Žehnání Francii i Švýcarsku z kopce Phyton, uvolnění Boží pravdy a poznání Hospodina…. vzájemné česko-slovenské vztahy, v lásce a pokoji….. vzkříšení pro tyto země…

Francie, Lyon

31.07.2023

Po česko-maďarské škole modlitby a uctívání skrze pohyb se Petra 31.7.- 3.8.2023 přesunula do Francie, do Lyonu. Na cestu se výjimečně vydala sama.

12 - 18. 2. 2023 se Petra Macáková s dcerou vydala na Školu identity do Francie, do oblasti poblíž Lyonu. Jde o školu, která buduje vedoucí z různých zemích. Můžete proudit v Božím duchu, ale zároveň v řádu. Jeden pro druhého jsme inspirací.
Petra se na škole soustředila na povzbuzení jednotlivců a snažila se přinést slovo, které pro ně...

Několik měsíců před tím, než jsme v roce 2022 pořádali mezinárodní svolání Národy pro mír, měla Petra sen o tom, že jde do OSN. Sen byl jak potvrzením pro uspořádání tohoto svolání, tak osobním poselstvím pro Petru: musím jet jako zástupce ČR před OSN.