Maďarsko-česká Škola modlitby a uctívání skrze pohyb (Glory Camp)

14.07.2023

V červenci 2023 se Petra Macáková s Magdou Šobáňovou podílely na maďarsko-české Škole modlitby a uctívání skrze pohyb. Cílem bylo obohatit se v tom, jak být světlem i solí pro naše národy a nést Boží slávu na tuto zem.

Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. (1. Petr 2)

Témata školy:

  • Boží obraz v nás
  • Dar proroctví skrze slovo, tanec
  • Spolupráce tanečníků v týmu
  • Symbolika gest a barev
  • Židovský tanec
  • Tanec jako nástroj uzdravení a evangelizace
  • Proklamace, požehnání skrze tanec
  • Boží armáda
  • Úvod do darů DS (charismata) a darů oslaveného Pána (diakonos)

Petra Macáková, která školu apoštolsky zaštiťovala, sdílela: "Vnímám, jak Bůh vytahuje poklady, které do Maďarského národa vložil. Každý z nás má speciální vůni, svůj pohyb i hlas. Každý z nás je jedinečný. Při seminářích uvolníme tuto jedinečnost v nás skrze gesta, poezii, tanec, malbu, zvuk. Ať se maďarská nevěsta roztančí a zní skrze ní Boží hlas a jeho tóny."