Bře 18

Srdcoviny

Srdcoviny je pravidelně nepravidelný vlog Nového dne, který najdete na našem YouTube kanále. Ve videích se zamýšlíme nad aktuálními tématy a sdílíme to, co nám Bůh dává na srdce.

Proměnou národa se běžně myslí začlenění Božích způsobů jednání do zákonů, vládní politiky, ekonomiky a kultury daného národa. Ačkoli je to z velké části pravda, existuje zde skrytý faktor, s kterým je třeba se vypořádat dřív, než může některá z těchto viditelných změn nastat a přinést udržitelnou proměnu.

Vrtá vám někdy hlavou, co je hnacím motorem vašeho jednání a vašeho myšlení? Každý z nás má určitou podvědomou otázku, která pohání naše motivace, naše jednání a dokonce i vzorce našeho uvažování. Tato otázka se, v dobrém či špatném, obvykle formuje na základě nějakého určujícího momentu nebo převládající atmosféry v dětství. Pokud se ve svém srdci...