Co je svolání?

Svolání není konference. Nescházíme se kvůli známým řečníkům a nejde ani o školení k našemu vlastnímu vzdělání.  Nemáme žádný jiný program než sloužit Pánu a následovat vedení Ducha Svatého. Nechceme Boha vtěsnat do svého programu, ale uctívat Ho tak dlouho, dokud nás nepropustí nebo k nám nepromluví.
Je to volání, abychom se kvůli svému národu společně setkali v Boží přítomnosti ve svatém shromáždění podle Joela 2 a podle setkání v Antiochii ve Skutcích apoštolů 13. Klikněte sem pro vysvětlení biblického hlediska.

Voláme tedy všechny ty, kdo milují Boha a touží vidět Česko, jak vstupuje do nového dne, který mnozí ve svém duchu už vidí. Pokud se vás to dotýká, přidejte se k nám. Chceme společně v Boží přítomnosti sladit svá srdce s Jeho srdcem, naše mysli s Jeho myslí a naše vize s Jeho vizí.

Svolání začíná chválou a uctíváním Ježíše, kdy Mu otvíráme svá srdce. Čekáme a nasloucháme tomu, co má v tomto čase pro Česko na srdci On. Jsme vnímaví na Jeho vedení a následujeme Jeho směrování tak, jak nám v našem společném čase ukazuje.

Svolání jsou vedena duchovními matkami a otci – vedoucími z různých míst naší země. Ti svou citlivostí na to, jak nás vede Duch svatý,  směrují průběh celého dne. Jejich jména neoznamujeme dopředu, protože naší touhou je udržet pozornost na Bohu a neodvádět ji k člověku.s

Minulá svolání

První svolání v Ústí nad Labem 16. února 2019
Svolání v Českých Budějovicích 19. října 2019

Další fotografie ze svolání naleznete zde.