Apoštolsko - prorocká služba národům

Vizí této služby je změna duchovní atmosféry daného místa, města, národa skrze prostředky duchovního boje, ke kterému jsme vyzýváni v Efezským 6 a skrze uctívání (tancem, básněmi, prorockým divadlem, obrazy, hudbou, zpěvem apod.). 


MEZINÁRODNÍ PROPOJENÍ

Toužíme po tom, aby nejen český národ, ale národy - zejména Evropy - vstoupily do svého určení a ujali se svého dědictví. V rámci této služby proto také podporujeme ostatní služebníky či národy. Spolupracujeme zejména s tanečníky, hudebníky a výtvarníky z dalších zemí - ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, Německa, Francie, Maďarska, Belgie atd. Tyto země navštěvujeme, protože bez osobních vztahů žádná služba nemá smysl a význam. Spojuje nás vzájemná podpora, úcta i zkušenosti.

Prorocká služba národům je spojená s celkovou vizí hnutí Česko, je nový den. Zahrnuje akce a výjezdy, které Petra Macáková podle Božího vedení naplánuje či podpoří svým zapojením. V takové situaci pak dle potřeby přizve do týmu spolupracovníky. Součástí týmu jsou často vedoucí úzkého vedení ČJND, národní strážci a další vzácní bratři a sestry, kteří jsou povolaní do mezinárodní služby. V rámci týmu na jednotlivých akcích pak vede chvíli každý z nás (kdo chce být mezi Vámi velkým, staň se služebníkem všem).

Na srdci máme také podporu a vzdělání v oblasti prorocké služby národům (konkrétní formy vyhlížíme).


Nedílnou součástí prorocké služby je předávat slovo, zjevení, poznání od Božího trůnu způsobem, který je nenáboženský.  


... dám tě za smlouvu lidu, abys pozdvihl zemi a znovu přidělil opuštěná dědictví, abys řekl vězňům: Vyjděte, a těm, kteří jsou v temnotě: Ukažte se. Iz 49.8-9 


Pokud byste chtěli tuto službu finančně podpořit, dary zasílejte na účet 2201807934/2010 s VS 3.


Pod vedením Petry Macákové do konce roku 2022 fungoval v rámci hnutí Česko, je nový den Kreativní tým, který se účastnil většiny svolání a věnoval se službě v České republice a v zahraničí. Od roku 2023 vstoupila Petra Macáková do apoštolsko-prorocké služby národům, k čemuž cítila povolání již nějakou dobu, a kreativní tým tedy ukončil svou činnost.

Děkuji Bohu za privilegium a milost sloužit nejen Jeho srdci, ale i lidem. Děkuji za každé uzdravení i spasení, u kterého jsem byla osobně nebo s týmem. Děkuji celému Novému dni za věrné modlitby, blízkost a hlavně v mnohém i fyzickou práci. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na činnost týmu v minulosti. Děkuji všem, se kterými jsme v předchozích letech mohli spolupracovat: hudebníkům, tanečníkům, strážcům, vedoucím sborů, nosičům rekvizit, švadlenám, evangelistům, reportérům, modlitebníkům, fotografům, kameramanům, přímluvcům, Policii ČR, všem úředníkům, kteří nám pomohli.

Díky, je to i Váš podíl.
Vaše Petra Macáková