Petra Macáková

Petra je vizionářka, jedna z vedoucích hnutí Česko, je Nový den, vedoucí Prorocké služby národům v rámci tohoto hnutí.

Je součástí několika prorockých hnutí nejen v ČR, ale různých mezinárodních týmech (v Polsku, Francii, Rakousku, SK, Maďarsku).

Má zkušenosti s vedením mezinárodních stráží jako spoluvedoucí tance.
(Polsku - Kalish, Německu – Herrnhut, v ČR, v Maďarsku, Izraeli atd.).
Prorockému tanci se věnuje od roku 2014. Studovala i na mezinárodní škole uctívání v Polsku a Francii.

Vyučovala na škole uctívání v ČR, na kurzu Duchovních darů a byla součástí vedení domu modliteb v ČR.

Založila tým duchovního boje v ulicích skrze chválu a uctívání.

Působila také jako herečka v divadle.

Pro svůj tehdy domovský sbor vytvořila vizi pro volnočasové aktivity a 3 roky je také koordinovala (kroužky s různým zaměřením – výtvarný, aj, historický, hudební, taneční atd., tematické workshopy – jarní tvoření, …, výlety). Cílem bylo vytvořit prostor, kde se mohou setkávat věřící i nevěřící a používat talenty, které Bůh do nás vložil.

Učila také v dětské Biblické škole a realizovala dětská divadla a kulturní programy.

Petra má na srdci:

  • Změnu duchovní atmosféry zejména v Praze, ČR, Evropě a Izraeli.
  • Prokazovat lásku a milosrdenství lidem.
  • Zvěstovat Ježíše Krista vzkříšeného, živého, uzdravovat, osvobozovat 

Mám na srdci, aby každý zakusil velikost Boží lásky, Otcovo objetí, Ježíšův dotyk a vztah s ním skrze Ducha svatého. Chci s ním stále být jedno srdce, jeden dech a očekávám větší zázraky než doposud!

Vnímám, že je čas obnovy a reformace, staré studny našeho dědictví se obnovují, uvolňují, co bylo zakalené, zůstává v zapomnění a čisté prameny vody protékají skrze nás zemí. Jsme světlem a solí na této zemi i skrze podnikání, skrze vyučování, skrze praktická obdarování, byla nám svěřena veškerá moc a vláda (uchopme ji, dle námi svěřené autority).