Propojovací tým

Tuto vizi a aktivitu nese především David Kafka z Ústí nad Labem a Jiří Rauchfuss z Roudnice nad Labem se svým týmem. Zde jsou jejich slova:

V roce 2022 jsme velice intenzivně vnímali, že Bůh volá svůj lid k prostřenému stolu, a proto jsme začali tuto vizi prakticky naplňovat.

Lidé z různých společenství se v rámci jednoho města a jeho okolí pravidelně scházejí u stolu, na který každý přinese k jídlu něco, čím chce své sourozence uctít. Nejde ale jen o pohoštění, současně ke stolu každý přináší i to, čím druhé obohatí duchovně.

K prostřenému stolu patří společná chvála, slovo, svědectví, sdílení, rozkrytí povolání..., a to vše v plné různorodosti Kristova těla. Základem všeho je vždy Pán Ježíš. 

Setkávání u stolů nevzniká prvotně proto, aby se naplánovala nějaká akce či se vyřešil nějaký problém, stůl je tu kvůli hloubce vztahů. 

Lidé se u společného stolu zaposlouchávají do hlasu srdce toho druhého (ač mnohdy velmi odlišného) a vytváří se vztahová vlákna. Z takovýchto vláken se pak tká síť, která je tak moc důležitá k "výlovu". Neřekl snad sám Pán Ježíš: "Hle, učiním z vás rybáře lidí"? K tomu je ale třeba sítě pravidelně vypírat a spravovat, což se u stolů děje.

Máte-li touhu po tom, aby takový propojovací stůl vznikl i ve vašem městě, jsme vám k dispozici jako opora. 
Naučíme Vás, jak setkávání u stolu funguje a pomůžeme Vám ho uspořádat a rozjet pravidelná setkávání. Podporovat Vás můžeme i v propojování mezi jednotlivými  městskými stoly či skrze virtuální couching.