Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů 2023

14.01.2023

Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů - Svorně Beroun a okolí

Ústředním tématem v České republice i v zahraničí byl Žalm 23. Oficiálním organizátorem této místnosti v Berouně byla Církev bratrská, za Česko je Nový den s radostí a ctí tuto aktivitu prorocky a fyzicky podpořily Petra Macáková s Blankou Wichterlovou.

Odložit všechnu přítěž i hřích, které se nás tak snadno přichytí, spočinout u Božích nohou, pobýt v Boží blízkosti a připomenout si Jeho velikost a svatost, modlit se za Beroun a okolí – k tomu a mnohému dalšímu napomáhala, zvala a inspirovala modlitební místnost, kterou jsme v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v Berouně zorganizovali poprvé v roce 2023.

Než vstoupíš do místnosti, odlož všechnu tíhu, žal, vše co se na Tebe nalepilo, vše, co tě cestou zašpinilo… Pro to sloužila "duchovní šatna", do prádelního koše se zahodilo vše, co tížilo a dál každý mohl jít v plné Boží zbroji.

V rámci této celodenní modlitební byly pro účastníky v jedné místnosti připraveny stoly s občerstvením pro společné sdílení. Mohli také vstoupit do svatyně svatých, kde Boží světlo stále svítí… a Jeho láskou se zde můžeme sytit.

Dvě hodiny byly věnovány společnému modlitebnímu shromáždění za ČR. Jedním z prorockých aktů, který jsme zde vyhlásili, bylo spočinutí ČR v Boží náruči, u tichých vod…. dle ústředního Žalmu 23.