Švýcarsko, Ženeva

11.02.2023

Několik měsíců před tím, než jsme v roce 2022 pořádali mezinárodní svolání Národy pro mír, měla Petra sen o tom, že jde do OSN. Sen byl jak potvrzením pro uspořádání tohoto svolání, tak osobním poselstvím pro Petru: musím jet jako zástupce ČR před OSN.

Součáští týmu byli pro tento výjezd Michaela Macáková, Danka Čižniarová, Petra Macáková a Joel Novotný.

Aniž by znali Ženevu, Boží andělé je vedli ke studni "kde se uvolnili andělé s klíči od lidských srdcí" a do kostela, kde kázal Kalvín.

Jan Kalvín se snažil svým učením vychovávat silné lidi, kteří netápou, ale spolupracují s Bohem a plní jeho vůli. Proto ve svých kázáních učil, jak se řídit biblickými principy v každodenním životě, proto v Ženevě založil mnoho základních škol a otevřel akademii, proto život církve organizoval tak, aby každý věřící nesl spoluzodpovědnost za její službu. Kalvín čerpal z Bible ideály samosprávy. Tvrdil, že Bůh může zástupce lidu naučit obejít se bez krále, vzít správu do svých rukou a činit Boží skutky. (částečně z knihy Zlatý věk Běloruska, Stanislav Akinčyc, překlad Světlana Vránová)

Na fotkách kromě týmu, který pře OSN žehnal této organizaci, představitelům v OSN i Ženevě a uvolnil několik obrazů lásky a smíření, vidíte "udání směru" - Tak praví Hospodin: Zastavte se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po stezkách pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po ní jděte a vaše duše najdou odpočinutí. (Jer. 6.16) a setkání v Kalvínově kostele s modlitbou:
Ať to dobré, co v reformě bylo, Bůh obnoví, ať oživí se ty dobré, Bohulibé, Boží kořeny. V kostele tým také potkal ženu, které mohli svědčit o Bohu.
V objetí se pak upevňují česko-slovenské vztahy… na tomto místě žádáme o mír nejen pro Ukrajinu…. smíření Ruskem ….