Ženeva, Švýcarsko

04.08.2023

Žehnání Francii i Švýcarsku z kopce Phyton, uvolnění Boží pravdy a poznání Hospodina…. vzájemné česko-slovenské vztahy, v lásce a pokoji….. vzkříšení pro tyto země…

Služba jiným vedoucím, služebníkům i to je součást cest. Sestra, se kterou je Petra na obrázku, vede službu "modlitby za tranformaci", zejména uzdravení duše a emocí: