Příběh hnutí Česko, je nový den

18.11.2022

Vážíme si toho, co Bůh v minulosti udělal, a chceme na tom stavět dál.

Bůh se už nějakou dobu dotýkal srdcí lidí po celém Česku a mluvil k nim o novém dni pro tento národ. Byli to často jednotlivci, kteří o sobě ani nevěděli a nybyli propojeni. Začátek příběhu hnutí Česko, je nový den, je proto spojený s osobou Hanyho Soryala, cizince, kterého nám Bůh poslal, aby nám potvrzoval tuto vizi nového dne, svolal nás dohromady a povzbuzoval nás. 
Více se o Hanym a o tom, jak se dostal do Česka, dočtete zde.

Skrze touhu po novém dni se zrodila národní rodina lidí z různých částí Česka, z katolické i evangelické části církve zahrnující všechny generace. Tato rodina českých vedoucích, přímluvců, vedoucích chval a lidí, kteří milují Boha, společně hledá Boží vůli, jak přinést naší zemi proměnu.  Bůh nás postupně vede a ukazuje nám, že opravdu touží po uzdravení pro náš národ.

Je naší odpovědností - jakožto Božího lidu - spočinout na Božím srdci a naslouchat jeho hlasu a společně udělat to, co říká. Tak připravíme cestu pro to, aby přišel a zůstal. Jak řekl Ježíš v Janovi 14, 23: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek."

Společná setkání Božího lidu, kde jsme hledali Boží srdce pro problémy celého národa, jsme nazvali Svolání. V duchu 2. kapitoly proroka Jóela, jsme troubili na polnici a oznamovali, že je čas se sejít, postavit se před Boha a chopit se jeho receptu na uzdravení národa: Když se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi (2. Paralipomenon 7, 14).

Svolání proběhlo zatím celkem pět: svě regionální, dvě národní a jedno mezinárodní. 

Více se o nich dočtete zde.

V roce 2021, po svolání Dědictví, vnímal Hany, že jeho role v naše národě je u konce. Vždy o sobě mluvil jako o "porodní bábě", jejíž úlohou je pomoci našemu národu k duchovnímu novému narození. Nyní je s námi v kontaktu jako ten, na koho se můžeme obrátit pro radu či podporu. Mnozí se jím nechávají vyučovat v jeho kurzu o výkladu snů a prorockého vnímání nazvaném 1000 krát život či v kurzu Champion Partership.

Jako hnutí se nyní tedy stavíme na vlastní nohy a hledáme další cesty, které pro nás Bůh připravil. O tom se dočtete zde, v části webu nazvané Současnost.

Jak říká Izajáš ve 43. kapitole, 19. verši - těšíme se na nové věci, které chce Bůh v naší zemi dělat. Nová cesta povede místy, kde dosud žádná cesta není, a prameny vod potečou pustou zemí, aby opět rozkvetla.