Kreativní tým

V letech 2020 - 2022 fungoval v rámci hnutí ČJND Kreativní tým pod vedením Petry Macákové.
Na základě duchovního rozlišení pořádat za pomoci dalších bratří a sester veřejné akce v různých místech České republiky (povětšinou v Praze) a podílel se na svoláních pořádaných hnutím.

Cílem týmu bylo prokazovat lásku a milosrdenství a mluvit jazykem, který se dotýká lidských srdcí.
Ježíš vyprávěl příběhy, mluvil v podobenstvích, činil prorocké úkony proto, aby byli lidé byli uzdraveni (např. Jan 9.6). Vymýtal démony, měl soucit a činil učedníky. Jsme vděční, že můžeme být odrazem Jeho slávy a předávat kousek Božího nebe na zem. 
Žádná akce se neobejde bez společných příprav a modliteb (Abakuk 2,1). 


Zde uvádíme několik akcí, které jsme podpořili svou účastí, modlitbami nebo které jsme iniciovali či organizovali (pokud jsme nějakou z úžasných akcí zapomněli uvést, prosím, odpusťte nám).

2022

Mezinárodní škola Yadah v Českém Těšíně
Pravidelně jsme navštěvovali mezinárodní
školu Yadah v Českém Těšíně na polské i české straně. Tuto školu vedou Dorota Herok a Jakub Herok a srdečně Vás na ni zvou i v tomto roce. V roce 2021 Petra přijala, že na tomto místě má být postavena strážná věž na obranu ČR a spolupráci v mezinárodní oblasti.


Modlitby za mír na Ukrajině
Když začala válka, sloužili jsme zároveň v domě modliteb Ihopp v rámci týdne nepřetržitých modliteb za mír na Ukrajině. V tomto týdnu vznikla i přímluva ve videu.


Purim

Na Purim jsme cítili opět hrozbu smrti a zároveň jsme v postavě Mordochaje prožili důraz na moudrého rádce, ale i spravedlivého soudce. Ve spolupráci se strážci a přímluvci z Global Watch jsme společně za ČR vyznali "Deklaraci Ester" (mezinárodní prohlášení z Nového a Starého zákona pro národ). Tuto "Deklaraci Ester" a povolání strážců jsme uvolnili i na několika místech v Praze.
Zde je krátký, amatérský záznam, který jsme obdrželi.


Pesach
O Pesachu jsme v rámci hnutí Česko je nový den aktivně připravovali svolání Národy pro mír v Pražské křižovatce a na náměstí míru:
https://www.nationsforpeace.org

Zúčastnili jsme se výročí smíření na Bílé Hoře atd.


Většina z nás je zároveň součástí prorockého hnutí Orlů, jednou za rok se na týden sejdeme a žehnáme kraji. V roce 2022 jsme byli v Novém Jáchymově. 


Sloužili jsme 10 dní v Izraeli v českém domě modliteb. Naše zaměření bylo zejména na propojení ČR a Izraele a dalších mezinárodních vztahů, navštívili jsme domy modliteb v Jeruzalémě a uctívali jsme na ulici před Jafa Gate v mezinárodním složení ve spolupráci s ortodoxním Židem.
Jedním ze silných zážitků bylo, když jsme šly jen ve dvojici modlit okolo hradeb a na jednom místě jsme vnímaly, že máme zatančit pro pozvednutí tamních andělů. K tanci se najednou připojilo několik dětí z arabských rodin. Byli nadšené a vyzkoušely si tanec s prapory. 


V létě jsme pod záštitou Nového dne vyjeli na týden  vyučovat prorocký tanec a spolupráci v tanci s ostatními služebnostmi (zejména hudebníky) do Maďarska. I zde Bůh skrze vyučování a praxi osvobozoval a fyzicky uzdravoval.

V rámci festivalu Ježíš pro Liberec, který pořádal tým pod vedením Michala Krchňáka, jsme měli výsadu sloužit na náměstí prorockým ztvárněním bolestí toho kraje a ČR a vzkříšením do nového života a obnovou srdce. Několik lidí přijalo Ježíše do svého srdce a několik lidí bylo uzdraveno.

Od 15. - 20. 8. 2022 jsme sloužili v Herrnhutu. Tento rok jsme v Herrnhutu byli ještě dvakrát, a to na otevření nepřetržité stráže Oltáře ohně a na podzim v rámci obcházení hranic. Většinu slov, která jsme pro Německo přijali, jsme předali.


Během Tep Festu v Ústí nad Labem jsme se díky Markovi Valdovi zapojili do tance s dětmi, modlitbami i rozhovory s kolemjdoucími. Dvě teenagerky přijaly do svého srdce Ježíše.

Ve spolupráci se strážci z celé ČR jsme v září a říjnu 2022 obcházeli hranice, s prosbou, aby je Bůh ochránil. Z tohoto místa jsme žehnali nejen ČR, ale i sousedním zemím:
Zde report z jednoho z úseků.


V říjnu 2022 jsme navštívili s úzkým týmem vedení Nového dne Sopron v Maďarsku, kde jsme 3 dny naslouchali Bohu (Maďarsko, Německo, Česko) a společně ho uctívali.


Zúčastnili jsme celonárodní akce Pre krásné Slovensko na na Bratislavském hradě.
Videozáznam najdete zde.

Na Slovensku jsme také navštívili a podpořili sbor KC Prielom a Otcov dom.


Na začátku listopadu jsme přijali pozvání na akci Praha v Ohni Ducha svatého.
Třídenní mezinárodní setkání přímluvců a vedoucích uctívání a chval.


Uctívání před svátkem světel na Václavském náměstí - na téma ať je uvolněn hlas nevěsty.
Byli jsme svědky toho, jak celé rodiny přichází ke Kristu, opět v mezinárodním propojení pod vedením Moniky Wolker. Bůh navrací srdce otců k synům a synů k otcům a uvolňuje prorocký hlas do národa.


Aktivně dlouhodobě spolupracujeme se spolkem Operace Ester a pravidelně se účastníme jejich akcí. Účinkujeme na těchto akcích zejména tancem (scénický, izraelské tance, prorocký tanec apod., ale i sdílením trochy poezie). Jde o vernisáže zejména s židovskou tématikou, další příležitosti k setkání jsou oslavy Biblických či židovských svátků (Pesach, Svátek světel apod.). 


V roce 2021 tým realizoval nebo se spoluúčastnil těchto akcí:

 • 26. února - Pražský hrad
 • 2. dubna - Pražský hrad
 • 8. 5. - Bílá hora
 • 16. května - Šavuot
 • 21. června - Staroměstské náměstí
 • 30. června - Česká Lípa - v rámci Awakening Česká Lípa
 • začátek srpna týdenní Orlí slet
 • 7.-11. srpna - Brusel, spolupráce se sborem ADV, který vede Toni Silasi
 • 20. - 26. srpna - Polsko - zúčastnili se školy uctívání, kterou vede Peter Plecha, Boží sláva, pro český tým zejména proklamace spojení armád, povstání Kristovy nevěsty z národů
 • 12. - 15. srpna - Herrnhut
 • 5. září - Bratislava - Deň D na téma Píseň písní na Bratislavském hradě
 • 17. a 18. září - Národní svolání Dědictví
 • 14., 16 a 17. listopadu - Můstek
 • Praha V ohni
 • 21. prosince - Staroměstské náměstí - Světlo světa