Den vděčnosti

30.05.2020

Slovenští a čeští vedoucí církve z různých měst a denominací se sešli na Letnice 31. května 2020 v online prostoru, aby Bohu vyjádřili vděčnost a vzdali mu chválu. K uspořádání tohoto dne nás inspiroval Žalm 103, který jsme dostali od Boha na počátku roku 2020 jako strategii.

To samozřejmě ještě nikdo netušil, že před námi je dlouhé období covidových opatření, karantén, změn v životním stylu atd. Díky vděčnosti se mnoha lidem snáze udržovalo zaměření na Boha a na to dobré, co od něj máme, a celým obdobím jsme tak prošli v pokoji a klidu.

Poslechněte si tedy tento koncert vděčnosti a nechte se nadchnout a povzbudit tím, co náš dobrý Bůh dělá.