Národní konference strážců a přímluvců

16.12.2023

Národní škola strážců zve všechny strážce a přímluvce na národní konferenci s názvem Propojme se, která se bude konat 16. 12. 2023, 9.30.-17.00, Na Žertvách 783/23, Praha 8, prostory KS.

Na programu jsou společné chvály, modlitby, vyučování, strážní služba jako národní dědictví, aktuální Boží směrování. Slovo bude mít Miloš Kačírek a další

Vstup zdarma, pro pokrytí nákladů bude provedena sbírka.

Teplé nápoje a drobné pohoštění zajištěno, v průběhu konference bude přestávka na oběd.
Zájemce prosíme o přihlášení na email: narodniskolastrazcu@seznam.cz