Národní konference strážců a přímluvců

16.12.2023

Dne 16.12.2023 se konala historicky první Národní konference strážců s názvem Propojme se.

Strážci přijali nové povzbuzení a vystrojení. Součástí byla slova svědectví a vyučování. Také jsme měli výsadu přivítat vzácné vedoucí Pavla Plchota a Petra Káchu.

Společně jsme před Boží tváří vyznali, že chceme Božím způsobem spolupracovat. Byl to velice důležitý moment.

Součástí konference byly úžasné chvály, které vedla kapela Beracha v čele s Mirkem Bálkem.

Věříme že v roce 2024 navážeme dalším setkáním, na které srdečně zveme.