Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání informací

1. Tímto udělujete souhlas hnutí Česko, je nový den (Správce), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávalo tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa

2. E-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a to pouze za účelem zasílání novinek a pozvánek na akce hnutí Česko, je nový den.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu činnost hnutí.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na ceskojenovyden@gmail.com.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Pokud se budete účastnit jakékoli akce pořádané hnutím Česko, je nový den, svou účastí vyjadřujete svůj souhlas s tím, že vaše fotografie či videonahrávky pořízené na akci mohou být zveřejněny na webu, Facebooku, Instagramu či dalších tištěných nebo elektronických prezentacích Česko, je nový den, z.s. nebo jiného křesťanského hnutí/média, s kterým o tom uzavře ČJND dohodu.
Česko, je nový den z.s. se zavazuje nezveřejňovat fotografie nebo nahrávky, které by snižovaly důstojnost účastníků.